Terms of Service.

Reëls vir Huurders.

om ʼn stalletjie te bedryf te Lavender Kontrei Gemeenskapsmark.

1 Produkte mag slegs in een van die volgende kategorie val: Landbouprodukte, kosprodukte of handgemaakte kuns (Arts & Crafts) items.

2 Slegs een van die voormelde kategorieë van produkte sal per stalletjie toegelaat word.

3 Slegs produkte waarvoor aansoek gedoen is mag verkoop word.

4 Indien daar statutêre vereistes en ordinansies op u produk van toepassing is, is dit u verantwoordelikheid om dit stiptelik na te kom.

5 Indien u aansoek vir ʼn stalletjie suksesvol is sal ʼn stalletjie aan u toegeken word.

6 Geen stalletjie mag geskuif word of gedeel word nie.

7 Die fooie vir ʼn stalletjie is weekliks vooruitbetaalbaar en moet die Donderdag voor die Mark in die mark rekening reflekteer.

8 Geen voertuie mag gedurende 7:30 tot 14:00 op die terrein beweeg nie en sal ʼn stalletjie onmiddellik verbeur word met verontagsaming van die reël.

9 Voertuie moet stiptelik 30min voor die opening van die mark van die terrein verwyder word en gelaat word in die areas waar voertuie toelaatbaar is.

10 Tafels stoele en Gazebo’s moet self voorsien word. Indien kos voorberei word op gas moet u in besit wees van ʼn behoorlike brandblusser wat gereeld nagegaan is.

11 Slegs 21 stalletjies het elektrisiteit verder is geen elektrisiteit is beskikbaar nie.

12 Die staanplek moet na afloop van die mark behoorlik skoongemaak word en moet die mark ook ontruim word teen nie later as 15:00.

13 Enige verdere navrae moet per e-pos info@lavenderkontreimark.co.za of per Whatsapp nommer 0674294746 na die mark bestuurder gestuur word.

14 Indien u nie op ʼn gegewe Saterdag by die mark sal wees nie moet daar vroegtydig die nodige kennis aan die Mark bestuurder gegee word by versuim sal u stalletjie verbeur word.

15 Mark sal gesluit wees op Christelike vakansiedae en jaarliks van Kersfees tot nuwejaarsdag.

16 Enige verontagsaming van die reëls sal die gevolg hê dat u stalletjie sal verbeur.

17 U BEVESTIG DAT U MET DIE ONDERTEKENING HIERVAN USELF VERGEWIS HET VAN DIE REËLS EN USELF DAARNATOE VERBIND.

need more info?

 

Mrs L Roux (Event Organizer) 

+27 82 565 6055

Kobie (Vendors | General enquiries)

+27 67 429 4746

info@lavenderkontreimark.co.za

Apache Avenue, Onderstepoort, Pretoria 0017

© COPYRIGHT lavender kontrei mark 2020  |  WEBSITE DESIGN BY KONSORTIUM SOLUTIONS